สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒๕)

"รุ่งอรุณ หมุนทิวา แทนราตรี

รุ่งสุรีย์ สีทอง ส่องเฉิดฉัน

รุ่งทิวา พาแสง แห่งตะวัน

รุ่งฤทัย สุขสันต์ เริ่มวันดี

อรุณโรจน์ เรืองรอง แสงทองทัศน์

อรุณรัตน์ จรัสแสง แจ้งสุขศรี

อรุณรุ่ง มุ่งหวัง พลังมี

อรุณนี้ ศรีอรุณ อบอุ่นใจ"

Morning exercise 8/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)