สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒๑)

"ดอกบัวงาม ยามเช้า เฝ้าผืนน้ำ

ตะวันนำ ย้ำเด่น เห็นสดใส

หมอกบางบาง ขวางรอบ ขอบฟ้าไกล

เมฆก็ให้ ได้ยล บนฟ้างาม

ดูวิหค ผกผิน บินเริงร่า

ดูมัจฉา แหวกธารา มาไหวไหว

ดูพรรณไม้ ให้ดอก ออกวิไล

ดูฟ้าไกล ได้เมฆบัง ยังงดงาม"

Morning exercise 2/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)