สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๘)

"อรุณรุ่ง เรืองรอง แสงส่องฟ้า

อรุณจ้า แจ่มจรัส สวัสดิผล

อรุณสวัสดิ์ วิวัฒน์ รู้ดัดตน

อรุณพ้น ผ่านพา ราตรีจร

งามนภา ฟ้ากระจ่าง สว่างใส

งามฤทัย ใหญ่ยิ่ง กว่าสิงขร

งามไม้ดอก ออกช่อ ล่อภมร

งามทินกร จรมา ทิวางาม"

Morning exercise 30/10/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)