นิราศอิตาลี (๗๐)

139) บันไดสเปน จุดรวม นักท่องเที่ยว

จูงมือเกี่ยว แขนกัน เกษมสานต์

รับพัดเย็น สบายใจ ให้เบิกบาน

สุขสราญ เริงใจ ไม่ไหวทรวง

อิตาลี ออกแบบ เพื่อก่อสร้าง

ดุจดั่งทาง เดินเหิร ขึ้นเนินสรวง

ฝรั่งเศส จ่ายสตางค์ สร้างทั้งปวง

เสร็จลุล่วง เป็นเกียรติให้ แด่สเปน

140) โคลอสเซียม ลานกีฬา กลางเมืองหลวง

โรมห่วงหวง เก็บไว้ ให้หลานเหลน

ห้าหมื่นคน จุได้ ไม่โอนเอน

เป็นลานเลน เล่นกีฬา ท้าความตาย

หัวใจคริสต์ ศาสนา ก็อยู่นี่

นิกายนี้ คาทอลิก มีมากหลาย

คนนิยม นับถือ ทั้งหญิงชาย

ไม่เดียวดาย นครรัฐ วาติกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)