นิราศอิตาลี (๖๙)

137) สองข้างทาง ต้นไม้ แสนร่มรื่น

ฟ้าก็กลืน เมฆไว้ ได้แสงโสม

มองคราใด ใจชอบ ปลอบประโลม

อยากจะโน้ม ปากคำ จำนรรจา

เข้าเขตเมือง เมืองใหญ่ ใช่โรมไหม

รถขวักไขว่ ผู้คน ชนหรรษา

อมตะ นิรันดร์ แห่งโรมา

สิ่งล้ำค่า โลกศิลป์ ถิ่นโรมัน

138) สถาปัตย์ วัฒนธรรม โดดเด่น

นับว่าเป็น ศิลปะ ประดับฝัน

โค้งประตู ออกุสตุส ผู้ผลักดัน

มหัศจรรย์ น้ำพุใหญ่ สร้างไว้ชม

สองร้อย แปดสิบแห่ง แข่งกันสร้าง

สุดสล้าง เทรวี่ ที่สุขสม

เหรียญเสี่ยงทาย หายขมขื่น ชื่นอารมณ์

ไม่ทุกข์ตรม หวังได้ ใจต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)