สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๑)

"ฝนหล่นมา ดั่งน้ำตา ฟ้าร้องไห้

ด้วยดวงใจ ผองไทย มาไห้หวล

พระผู้ทรง เลิกทาสไทย ไกลโซ่ตรวน

ทรงครบถ้วน ปรีชา รักษาไทย

ยี่สิบสาม ตุลา มาปีนี้

หนึ่งร้อยสี่ ปีผ่าน ยังขานไข

พระปิยะ มหาราช ของปวงไทย

สถิตย์ใน กลางใจ ไทยทุกคน"

Morning exercise 23/10/57

วันปิยะมหาราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)