สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๙)

"งามสุรีย์ คลี่แสงทอง ส่องทาบฟ้า

งามนภา ฟ้าใส ในรุ่งสาง

งามเมฆา มาประดับ รับนภางค์

งามรุ้งวาง ข้างฟ้า น่าภิรมย์

งามพรรณไม้ ให้ดอก ออกเริงร่า

งามธารา คราแสงส่อง มองสวยสม

งามพสุธา หญ้างาม ยามได้ชม

งามสายลม พรมร่าง ช่างสุขใจ"

Morning exercise 20/10/57

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)