สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๘)

"ลมเย็นเย็น เห็นแสงมา ทาทาบฟ้า

รับทิวา ฟ้าสว่าง ทางสดใส

เมฆมารับ กลับบังแสง ร้อนแรงไป

ไม้ไสว ได้ฝน หล่นพร่างพรม

ราตรีผ่าน กาลเคลื่อน เตือนว่าเช้า

อาทิตย์เข้า เสาร์ลา น่าสุขสม

วันเคลื่อนไป ใจมั่นไว้ ไม่ทุกข์ตรม

หย่อนอารมณ์ ชมชื่น ระรื่นทรวง"

Morning exercise 19/10/57

รร.เอราวัณ พังงา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)