สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๐)

"กราบพ่อเพชร มีชัย ในวันพระ

สักการะ พระพุทธ ศาสนา

กำหนดศีล สมาธิ และปัญญา

ช่วยรักษา พาใจ ให้รู้ทัน

ขอจงมี ปัญญา พาพ้นทุกข์

ขอจงสุข สุขได้ ในใจฉัน

ขอจงแผ่ เมตตา ทุกทุกวัน

ขอจงสรรค์ สร้างดี ไม่มีคลาย"

Morning exercise 22/10/57

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)