กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒๔)

"เส้นทางที่ทอดยาว

ด้วยสองเท้าที่ก้าวไป

ทุ่มเททั้งจิตใจ

ไม่หวั่นไหวให้อดทน

พลาดหวังอย่าท้อแท้

จงแน่วแน่หมั่นฝึกฝน

เรียนรู้และฝึกตน

จึงเห็นผลที่ต้องการ"

Morning exercise 21/10/57

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)