สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๓)

"อรุณรุ่ง เรืองรอง ฟ้าผ่องใส

ลมพัดให้ ใจชื่น รื่นสุขสม

ฟังเสียงคลื่น ชื่นชีวา น่าภิรมย์

คนนิยม ชมเล่น เห็นวิไล

สุรีย์แจ้ง แสงงาม อร่ามฟ้า

หมู่เมฆา มารับ กับฟ้าใส

สกุณา เริงร่า หากินไป

ทิวเขาใหญ่ ทรายงาม นามป่าตอง"

Morning exercise 25/10/57

บ้านกะหลิม ป่าตอง ภูเก็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)