สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๖)

"เช้าอังคาร สราญรื่น ชื่นดวงจิต

เช้าวิจิตร พิศฟ้า เริงร่าใส

เช้าแช่มชื่น รื่นรมย์ สมฤทัย

เช้าไสว ใสสว่าง กระจ่างตา

วันที่ฟ้า ฟ้าสวย ด้วยเมฆใส

วันที่ใจ ไร้ทุกข์ สุขหรรษา

วันที่ใจ ไร้กังวล พ้นภัยมา

วันที่กล้า ท้านำ ทำสิ่งดี"

Morning exercise 28/10/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)