สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑๙)

"เย็นลมหนาว ยั่วเย้า เคล้าลมฝน

เช้าวันหม่น ฝนมา คราหน้าหนาว

น้ำค้างพรม ผืนหญ้า มาพร่างพราว

เมฆหมอกขาว วาวตา คลุมฟ้าไกล

เดี๋ยวฟ้าใส เดี๋ยวหม่น เหมือนคนนี้

เดี๋ยวชีวี มีทุกข์ เดี๋ยวสุขใส

เดี๋ยวก็ได้ เดี๋ยวก็เสีย ละเหี่ยใจ

จงรู้ไว้ ให้รู้ทัน หมั่นฝึกตน"

Morning exercise 31/10/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)