สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒๒)

"วันฟ้าหม่น ฝนมา คราหน้าหนาว

เมฆครึ้มราว คราวฟ้า ในหน้าฝน

หมอกกระจาย คลุมฟ้า มาปะปน

ทุกแห่งหน ฝนมา ฟ้าครึ้มมี

สิบสองค่ำ น้ำหลาก มากเต็มฝั่ง

ต่างมุ่งหวัง ตั้งใจ ให้สุขี

ลอยกระทง ลงท่า มหานที

ฝนจงมี เมตตา อย่าตกเลย"

Morning exercise 6/11/57

(วันเพ็ญเดือนสิบสอง)

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)