กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒๖)

"วันพุธสุดวิเศษ

ให้เรืองเดชเรืองฤทธา

พร้อมสรรพด้วยวิชา

สติมาปัญญามี

วันพุธสุทธิศักดิ์

มีคนรักและปราณี

มีแต่ประสงค์ดี

มีคนที่คอยจริงใจ"

29/10/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)