กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒๗)

"ครองคู่อยู่เคียงข้าง

ครองใจนางเคียงข้างกัน

ครองรักไม่แปรผัน

ครองคู่กันไม่หวั่นภัย

คล้องใจให้อยู่คู่

คล้องแขนอยู่คู่เคียงใจ

คล้องเอวเกี่ยวก้อยไป

คล้องใจไว้ให้คู่กัน"

ร้านเคียงน้ำ เมืองตาก

สิบเก้าปีแห่งครอบครัว

4/11/57

ครบรอบวันแต่งงาน ๑๙ ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)