กิจกรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (12/11/57)

วันนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเกี่ยวกับอาเซียน มีอยู่สามฐาน จัดกิจกรรมฐานละ 20 นาที จะเป็นเรื่อง ธงชาติ อาหารประจำชาติ และการแต่างกายของแต่ละประเทศ ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม ใช้สื่อที่ประดิษฐ์เอง เป็นรูปภาพและมีคำอธิบายอยู่ ตอนแรกจะปิดคำเฉลยไว้ให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนั้นก็จะให้นักเรียนจำ และจะมีการเล่นเกมชิงของขวัญ มีทั้งตุ๊กตาและขนมเยอะแยะมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)