วันว่างสอน + ประชุมงานกีฬา(13/11/57)

วันนี้เป็นวันที่ผมไม่มีชั่วโมงในการเรียนการสอน เวลาว่างก็จะทำงานต่างๆ ที่ค้างอยู่ เช่น แผนการสอน การตรวจงานนักเรียน รวมถึงงานต่างๆ ที่ครูพี่เลี้ยงให้ช่วย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ปฏิบัติงานตามปรกติ คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง ช่วงเช้าแล้วก็เย็น


และเนื่องจากอาทิตย์หน้าจะมีการแข่งกีฬาของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอสันทราย วันนี้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนจึงร่วมกันประชุมและออกแบบสแตนเชียร์เพื่อเข้าร่วมประกวด ก็ได้ออกแบบกันออกมาตามแบบคร่าวๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)