นิราศอิตาลี (๖๒)

123) ภูเขาไฟ ปลิดปลง ดับลงแล้ว

เห็นเป็นแนว พฤกษา พนาไสว

แต่ส่วนยอด ยังไร้ ไม้ดอกใบ

ตรงช่วงใกล้ ปากปล่อง ช่องลาวา

เขาเขียวเข้ม ข้างทาง วางตั้งฟ้า

แดดก็จ้า ฟ้าจรัส ชัดนักหนา

มองจนเพลิน เกินลับ กับสายตา

ยานยนต์พา กลับทาง นาโปลี

124) ไม่แวะเมือง ผ่านไป ให้ช้อปปิ้ง

แบรนด์เนมจริง ขาช้อปไป ไม่หลีกหนี

แมคอาร์เธอร์เกลน เอาท์เล็ต จัดได้ดี

จอดที่นี่ สองชั่วโมง ลงทุกคน

คนก็มาก หลากหลาย ทั้งไทยเทศ

จัดเป็นเขต จุดขาย ไม่สับสน

แต่ละร้าน แบ่งไว้ ไม่ปะปน

เดินเวียนวน บรรจบ ครบรอบทัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)