พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (9/12/57)

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 ฝายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยมี ครูศาสนาชยาภรณ์ มหากาญจน์กุล ผู้ช่วยอนุศาสก เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ เป็นผู้วางพวงมาลัยดอกไม้หอมถวายสักการะ และ ครูศาสนากิมราญ จาริเพ็ญ อนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียนหลังเสร็จสิ้นพิธี ณ สนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)