"กิจกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษา"

กิจกรรมทุกวันคือการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักเรียน ระหว่างในการเข้าแถวมีกิจกรรม การสวดมนต์ เคารพธงชาติ ร้องเพลงของโรงเรียนและกิจกรรมเพิ่มเติมต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ และหลังจากการเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จแล้วจะมีการให้นักรเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข่าวจากครูที่ปรึกษาต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)