"โต๊ะทำงานและสถานที่ส่วนตัว"

การทำงานจะต้องมีสถานที่ในการทำงานส่วนตัว ซึ่งรูปภาพที่เห็นนี้คือสถานที่โต๊ะทำงานของผม ซึ่งผมจะอยู่ข้าง ๆ ใกล้กับครูพี่เลี้ยง ถึงว่าโต๊ะทำงานนี้ค่อนข้างที่ดี ซึ่งห้องที่ผมอยู่นี้เป็นห้องโสตศึกษา จะได้ดูและช่วยครูพี่เลี้ยงในการดูแลเครื่องเสียง ต่าง ๆ ที่ครูในโรงเรียนจะมาใช้ห้องโสต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)