สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๘)

"ลมหนาวมา พาใจ ให้สดชื่น

ลมหนาวคืน ผืนฟ้า ครารุ่งสาง

ลมหนาวพัด สบัดไป ใจถึงนาง

ลมหนาววาง พลางคู่ ฤดูกาล

หนาวมาเยือน เตือนฟ้า ว่าห่างฝน

หนาวมายล ฝนอำลา มาเล่าขาน

หนาวมาให้ ใจคนึง ถึงนงคราญ

หนาวมาผ่าน กาลไป ไม่เปลี่ยนแปลง"

Morning Exercise 15/10/57

ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)