สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๗)

"ยามเย็นย่ำ ค่ำแล้วหนา จันทราฉาย

ยามพระพาย ย้ายโยก โบกพฤกษา

ยามตะวัน พลันกลับ หายลับตา

ยามทิวา ลาหนี ราตรีเยือน

จงบอกย้ำ คำตน คนผู้กล้า

จงบอกลา ร้างทุกข์ สุขใดเหมือน

จงกล้าเปลี่ยน แปลงตนไป ให้ย้ำเตือน

จงเป็นเพื่อน เตือนตนได้ ให้ใฝ่ดี"

Evening exercise 13/10/57

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)