สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๕)

"คนเป็นใหญ่ ใจต้องใหญ่ ให้โลกรู้

ต้องต่อสู้ รู้ปัญหา ปัญญาใส

ยอมเหนื่อยล้า กล้าทระนง คงคู่ใจ

ก้าวต่อไป ให้ฝัน นั้นเป็นจริง

ไม่ยอมแพ้ ท้อแท้ แม้เหน็ดเหนื่อย

ต้องไม่เฉื่อย สู้ไป หัวใจสิงห์

ต้องไม่หยุด ฉุดไว้ ให้ประวิง

ต้องออกวิ่ง ทายท้า กล้าประลอง"

Morning exercise 10/10/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)