สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๑)

"กราบขอพร หลวงพ่อเพชร มีชัย

นำพรให้ มีฤทธา น่าเกรงขาม

กราบพุทธมหา ธรรมราชา เลื่องลือนาม

อริคร้าม ยามร้าย กลายเป็นดี

กราบพุทธเจ้า ห้าองค์ ทรงดลให้

ทุกข์หนีไกล ใจมั่นตรง คงศักดิ์ศรี

กราบพระใหญ่ ให้ก้าวหน้า บารมี

สถิตย์ที่ มีอยู่ คู่เพชรบูรณ์"

Morning Exercise 4/10/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)