สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๒)

"ตักแม่อุ่น หนุนนอน ยามอ่อนล้า

ตักแม่พา พักใจ ให้ความหวัง

ตักแม่นี้ ที่เติม เสริมพลัง

ตักแม่ดั่ง คลังเสบียง หล่อเลี้ยงใจ

ยามลูกเศร้า เข้าใจ คอยใกล้ชิด

ยามลูกติด ปัญหา มาแก้ไข

ยามลูกท้อ แม่ให้ กำลังใจ

ยามลูกไข้ แม่ห่วงหา มาดูแล"

บ้านป่ากุมเกาะ 4/10/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)