สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๔)

"ขอพุทธะ ธรรมะ มาปกปัก

ขอเทวา พิทักษ์ คอยรักษา

ขอความดี มีค่า ท่านทำมา

ขอสังฆา นาบุญ เกื้อหนุนดี

หกตุลา เวียนมา คราบรรจบ

แปดสิบแปดครบ ขวบปี มีสุขศรี

คนค่างาม นามว่า ทัศนีย์

อายุมี พลานามัย ให้สมบูรณ์"

6/10/57

ครบรอบวันเกิดอาจารย์ทัศนีย์ ไผทฉันท์

รร.อนุบาลไผทวิทยา จ.นครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์



ความเห็น (0)