สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙๖)

"ขออาราธนา คุณพระ รัตนตรัย

อำนวยชัย ให้ดี มีสุขสันต์

ห่างไกลทุกข์ สุขทวี ดีทุกวัน

วันเกิดผัน ผ่านมา พาสุขใจ

ขอคุณครู ผู้ให้ ได้ความสุข

ขอความทุกข์ ร้างไกล ใจสดใส

ขออาจารย์ ท่านมี พลังใจ

พลานามัย สุขทวี ดีนิรันด์"

11/10/57

ครบรอบวันเกิด อาจารย์ มล.ถนอมพันธุ์ เหล็กขำ

รร.สวรรค์อนันต์วิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)