ข่าวปัญหาการศึกษา(3)ล้อมคอกปัญญาชนขี้เมารุกปิดผับหน้ามหาวิทยาลัย -ทายิกา

  ติดต่อ

  ล้อมคอกปัญญาชนขี้เมารุกปิดผับหน้ามหาวิทยาลัย   

ชื่อเรื่อง ล้อมคอกปัญญาชนขี้เมารุกปิดผับหน้ามหาวิทยาลัย 

แหล่งที่มา  ประชาชาติธุรกิจ 

http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=3121

ล่าสุดธุรกิจบันเทิงย่านดังกล่าวตกเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเครือข่ายผู้ปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนนักศึกษากว่า 20 คน นำโดย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ให้กรมสรรพสามิตยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราของสถานบริการผิดกฎหมาย ทุกแห่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยเร็วที่สุด

มธ. ระบุว่า สถานที่จำหน่ายสุราดังกล่าวมีลักษณะเป็นสถานบริการตามมาตร 3 ของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เนื่องจากมีการเต้น ประเภทผับ เธค โดยมีการเต้นบริเวณโต๊ะอาหาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 7 (1) บัญญัติว่า สถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดสถานศึกษา สถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานบริการที่ผิดกฎหมายและไม่สมควรได้รับอนุญาตขายสุราอีกต่อไป และมีการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คือก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ทั้งยังได้รุกล้ำถนนและลำคลองสาธารณะ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้รื้อถอนแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 (คดีหมายเลขแดงที่ 258-256/2548) แต่สถานที่จำหน่ายสุราเหล่านี้ไม่ยอมรื้อถอน

ชื่อผู้บันทึก  นางสาวทายิกา กิมน้อย  วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทายิกา กิมน้อย

หมายเลขบันทึก: 58229, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-09 15:34:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ทายิกา#กิมน้อย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

           ยังไม่มีใครจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาจเป็นเพราะว่าไม่มีใครรับหน้าที่ที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

                                                          10/11/49