เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียเหลือเกิน มาถึงวันนี้ก็ลาศึกษามาเรียนได้ 1 ปีกับอีก 6 เดือน แล้ว และตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก 4 เดือน สำหรับการศึกษาในช่วงเทอม 2 ของปี 2

วันพุธที่ 8 พ.ย. 49..... เป็นวันที่เปิดเรียนวันแรก.. และก็รีบไปตั้งแต่เช้าโดยไม่ได้โทรติดต่อกับใคร
ปรากฏว่าต้องรอ 13.00 น. ถึงจะได้เรียนเพราะว่าตารางเรียนไม่มีเรียนช่วงเช้า ก็เป็นความผิดของเราที่คิดถึงอาจารย์มากไป จึงรีบไปมหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้า.....555 สมควรแล้วเรา

ช่วงเวลาที่เหลือก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ ไปห้องสมุด

ช่วงบ่ายวันนี้ก็มีเรียนเกี่ยวกับวิชาสัมมนา และปฐมนิเทศรายวิชา  วันแรกของการเรียนก็มีการบ้านเสียแล้ว...

การบ้านเป็นการอ่านการใช้ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหัวข้อที่ได้รับ และส่งรายงานในวันพุธ หน้าอีก 1 สัปดาห์