หนุนเชือดรุ่นพี่รับน้องป่าเถื่อน

ที่มา : www.siamschool.net/news  5 สิงหาคม 2549

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพบว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้ สกอ.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าว หากนักศึกษาน้องใหม่หรือผู้ปกครองต้องการให้ดำเนินการนั้น         ผศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ มทร.ธัญบุรี ได้จัดอยู่ในกรอบที่สถาบันกำหนด โดยก่อนการจัดกิจกรรม สถาบันได้เชิญผู้นำและตัวแทนนักศึกษาเข้ามาประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นว่าจะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างไรจึงจะเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษา และอยู่ในกรอบกติกาของสถาบัน ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งผลการดำเนินการเป็นที่น่าพึงพอใจมาก ไม่พบเรื่องร้องเรียนการรับน้องโหดเหมือนหลายๆ สถาบัน        อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้ สกอ.ดำเนินคดีกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ยังฝ่าฝืนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่แบบป่าเถื่อนนั้น ตนเห็นด้วย และคิดว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปรามบรรดานักศึกษารุ่นพี่ที่คิดจะจัดกิจกรรมรับน้องโหดได้ ที่ผ่านมาคิดว่าแต่ละสถาบันก็คงจะมีการประกาศห้ามไปแล้ว ดังนั้น หากใครยังฝ่าฝืนอีกก็ถือว่าเป็นการจงใจที่จะกระทำผิดกฎระเบียบของสถาบัน หากมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษ เพราะยิ่งปล่อยไม่ทำอะไรเลย เด็กก็จะยิ่งได้ใจ ตนคิดว่าการรับน้องทุกวันนี้ผิดแผกไปจากอดีต ไม่ใช่การรับน้องเพื่อความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ แต่เป็นการรับน้องที่บรรดารุ่นพี่ต้องการแก้แค้นมากกว่า เพราะตอนที่อยู่ปีหนึ่งอาจเคยถูกกระทำแบบนี้มาก่อน.

                                                                               ปาริชาติ 9/11/2549