สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗๖)

"ลีลาวดี สีนวลงาม นามวิจิตร

เข็มเบียดชิด ติดดอก ออกแดงใส

เบิร์ดดอกเหลือง เรืองรอง ผ่องอำไพ

แคแทนใจ ให้ชมพู อยู่ประคอง

คูนช่อเหลือง เรืองอร่าม งามเต็มกิ่ง

ดอกต้อยติ่ง งามวิไล ไม่เป็นสอง

บัวชมพู งามสดใส ไม่เป็นรอง

แก้วก็ครอง หอมกรุ่น ละมุนใจ"

19/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)