สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗๕)

"เย็นครึ้มฟ้า คราฝน หล่นพื้นหล้า

สุริยา ฝ่าเมฆา มาให้แสง

ลมพัดโปรย โชยให้ ใจมีแรง

พืชพันธุ์แกร่ง เติบกล้า มาผลิใบ

ดาวเรืองออก ดอกเหลือง เรืองอร่าม

หงอนไก่งาม ตามแต่ง แดงสุกใส

ลีลาวดี สีนวล รัญจวนใจ

ฟ้าละมัย ใจสดชื่น ระรื่นทรวง"

Evening exercise 25/9/57

สวนสาธารณะเพชะบุระ เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)