สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๑)

"คุณธรรม นำใจ ใสสว่าง

คุณภาพ นำทาง สร้างความหวัง

เพชรบูรณ์ ร่วมแรง รวมพลัง

ไม่หยุดยั้ง สร้างไทย ให้สุขดี

โรงพยาบาล คุณธรรม นำชีวิต

ประเทืองจิต บริการได้ ให้สุขศรี

ระบบสุขภาพ อำเภอ คุณภาพมี

เพื่อน้องพี่ พ้นทุกข์ สุขนิรันดร์"

18/8/57

กลอนประกอบการประชุมวิชาการ

โรงพยาบาลคุณธรรม ระบบสุขภาพอำเภอคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)