สุนทรีย์กวีศิลป์ (๔๕)

"อ้อมกอดนี้ แม่กอดเจ้า เฝ้าฟูมฟัก

อ้อมกอดรัก สลักใจ ไม่ถ่ายถอน

อ้อมกอดแม่ แคร์เจ้า คอยเว้าวอน

อ้อมกอดนอน อ่อนอุ่น ละมุนใจ

อ้อมกอดอุ่น ละมุนละไม ใจพันผูก

อ้อมกอดลูก ถูกใจ ใครจะเหมือน

อ้อมกอดแม่ แผ่รักให้ ไม่บิดเบือน

อ้อมกอดเตือน เงื่อนผูก แม่ลูกปอง

อ้อมกอดแม่ แลลูก ผูกใจจิต

อัอมกอดติด ชิดใกล้ ใจเราสอง

อ้อมกอดอุ่น อบอวล ชวนใฝ่ปอง

อ้อมกอดสอง แม่ลูก ผูกสัมพันธ์"

12/8/57

วันแม่แห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)