สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๐)

"เย็นลมไหว ไผ่พริ้ว ลิ่วเอนลู่

เย็นชื่นอยู่ ชูชื่น ระรื่นใส

เย็นย่ำค่ำ สำเนียง เสียงพฤกษ์ไพร

เย็นชื่นใจ ไม้ไหว ไปตามลม

มวลพฤกษา แตกช่อ รอวสันต์

ไผ่ก็ปัน สรรค์หน่อ รอสุขสม

ต้นเบียดเสียด เลียดเสียง เคียงคู่ชม

ใบก็คม สมเคียว เสียวบาดใจ"

Evening exercise 18/8/57

สวนไผ่ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)