สุนทรีย์กวีศิลป์ (๔๘)

"ขอขอบคุณ ความหวังดี ที่มีให้

ขอขอบคุณ น้ำใจ ที่ให้ฉัน

ขอขอบคุณ มิตรภาพ ที่ให้กัน

ขอขอบคุณ คืนวัน อันแสนดี

อยากบอกว่า ดีใจ ได้เป็นเพื่อน

อยากบอกว่า มิลืมเลือน มิเบือนหนี

อยากบอกว่า สุขใจ ได้เพื่อนดี

อยากบอกว่า กลุ่มห้านี้ ดีทุกคน

สิบสี่คน หลากสไตล์ ใช่แตกต่าง

สิบสี่สร้าง ทางร่วม รวบรวมผล

สิบสี่ใจ ใช้จุดเด่น เน้นตัวตน

สิบสี่คน หนึ่งใจ ไม่ขัดกัน

แยกจากกัน วันนี้ ใช่ลาจาก

ถึงจำพราก จากไกล ไม่แปรผัน

ความเป็นเพื่อน เตือนจิต ชิดทุกวัน

สายสัมพันธ์ คงมั่น นิรันดร"

16/8/57

วันปิดคอร์สอบรมหลักสูตร นบส.กพ. รุ่น 80

ทวารวดีรีสอร์ท ปราจีนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)