สุนทรีย์กวีศิลป์ (๔๓)

"ปทุมมา คลาเคล้า เย้าผิวน้ำ

ตะแบกนำ ช่อม่วง ควงเวหา

ต้อยติ่งอยู่ ควงคู่ พสุธา

งามดอกหญ้า มาคลุม หุ้มผิวดิน

งามบรรเจิด เลิศหล้า ฟ้ากำหนด

งามหมดจด บงกชแล กระแสสินธ์ุ

งามสล้าง สร้างลง ดั่งองค์อินทร์

งามระบิล ถิ่นงาม ยามมายล"

Morning Exercise 11/8/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)