สุนทรียฺกวีศิลป์ (๔๒)

"สุริยา พาแสง แต้มแต่งฟ้า

สกุณา พาเสียง สำเนียงใส

ลมพัดมา พาเย็นชื่น รื่นฤทัย

พฤกษาไพร พาใจ ให้รื่นรมย์

ชมไม้ดอก บอกนาม งามสมชื่อ

ชมรักถือ ม่วงคราม ช่างงามสม

ชมนกกา มาขับร้อง ก้องคารม

ชมฟ้าคม ลมเย็น เป็นสุขใจ"

Morning Exercise 10/8/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)