นิราศอิตาลี (๓๐)

59) ครั้นเมื่อครบ กำหนด หมดคำถาม

บรรลุตาม เป้าหมาย ไม่ถลำ

ทั้งโชห่วย ชาวนา มารู้คำ

กลยุทธ์ล้ำ เลอค่า นาโปลี

กล่าวขอบคุณ น้ำใจ ที่มีให้

พวกเราได้ รับไว้ ไม่หน่ายหนี

ที่ระลึก มอบให้ สองฝ่ายมี

การันตี สัมพันธ์ ไม่บั่นทอน

60) แล้วก็เชิญ ถ่ายภาพ กันก่อนจาก

คนหมู่มาก ชื่นชม บ่มอักษร

กล่าววาจา ออกไป คล้ายดั่งพร

ไม่ยอกย้อน ยืดเยื้อ เกื้อกูลกัน

ที่ว่าการ เมืองนี้ ใหญ่โตแท้

พอได้แล เล็งตาม งามเฉิดฉันท์

ดำรงอยู่ ยืนนาน ทุกวี่วัน

ดั่งเทพปั้น สวรรค์ไว้ ให้ได้ชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)