นิราศอิตาลี (๒๘)

55) สองข้างทาง เขียวชะอุ่ม พุ่มไสว

ทั้งไม้ใหญ่ ต้นหญ้า พาสดใส

ทั้งแดดกล้า ฟ้าคราม งามวิไล

ถึงห่างไกล เพียงใด ไม่รำคาญ

หมู่บ้านเล็ก ทางผ่าน ร้านรวงอยู่

ตระหนักรู้ ร่วมมา พาสืบสาน

จัดเป็นจุด ขายของไว้ ให้เบิกบาน

จัดเป็นร้าน พักรถไว้ ขายของกัน

56) พอเที่ยงวัน รถก็พา มาถึงที่

นาโปลี เมืองใหญ่ใ ต้ขอบขันธ์

เมืองสำคัญ ตอนใต้ ได้โจทย์จรรย์

แหล่งสร้างสรรค์ ท่องทะเล เร่ไปชม

เขาบอกไว้ กองทัพ เดินด้วยท้อง

ได้ลิ้มลอง อาหารจีน ไม่ขืนขม

อิ่มทัองแล้ว ถึงเวลา มาเที่ยวชม

เข้าอบรม เทศบาล พากันไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)