สุนทรีย์กวีศิลป์ (๔๗)

"ลมละลิ่ว พริ้วอ่อน ตอนรุ่งสาง

แสงจางจาง ส่องหล้า เห็นฟ้าใส

สกุณา กู่ร้อง ก้องพฤกษ์ไพร

สุขฤทัย รมย์รื่น ชื่นชีวี

ท้องธารา พาคลื่น รื่นระลอก

มัจฉาบอก จอกแหน แลสุขศรี

บัวผันดอก ม่วงคราม ดูงามดี

จงกลนี สีชมพู ดูงามตา"

Morning Exercise 14/8/57

ทวารวดีรีสอร์ท ปราจีนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)