เริ่มที่การคิด

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

***** ผู้เขียนขอเปิดประเด็นด้วยหัวข้อ เริ่มที่การคิด เพราะเพิ่งสอนบทเรียนภาษาไทยให้เด็กๆ ในบทนี้มีศัพท์ใหม่สำหรัับพวกเขาคือ จิตสว่างและจิตมืด เด็กๆ เข้าใจได้ชัดเจนเมื่อยกตัวอย่างจากเรื่องใกล้ตัว และทุกการกระทำย่อมมาจากความคิดที่เกิดขึ้นในใจ การกระทำจึงเป็นผลที่เกิดจากเหตุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย อย่างที่สุดค่ะ ...เริ่มที่การคิด จริงๆๆ ค่ะ