งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น ในการนี้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)