กองการเจ้าหน้าที่ มข. จัดประชุมชี้แจงพรบ. กองทุน กบข. การกลับไปใช้สูตร 2494

เมื่อวันที่ 25 พย. 57 กองการเจ้าหน้าที่ มข. จัดประชุมชี้แจงพรบ. กองทุน กบข. การกลับไปใช้สูตร 2494 วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ได้รับความสนใจจากบุคลากร เข้ารับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก สำหรับเนื่อหาสาระ จะลงให้อ่านในคราวต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ความเห็น (0)