วันพ่อแห่งชาติ : ทำให้ทุกวันเป็นวันพ่อ ด้วยการกระทำความดี

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้า เหมือนเดิม ใน "วันพ่อแห่งชาติ" ซึ่งมีประวัติของวันนี้มากมาย ดังตัวอย่าง,

และมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้น..โดยหน่วยงานต่างๆ สำหรับในกรุงเทพมหานครก็มี ๕ สถานที่ควรพาคุณพ่อไปเที่ยว

สำหรับในปีนี้ (ปีก่อนๆ ด้วย) และปีต่อๆ ไป บีแมนตั้งใจ "ทำทุกวันให้เป็นวันพ่อ ด้วยการกระทำความดี" ครับ

และขอคัดลอก..บทอาศิรวาทซึ่งประพันธ์โดย คุณ อมรรัตน์ เทพกำปนาท กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มาเก็บไว้ดังนี้ (ขอขอบคุณ)

บทอาศิรวาท เฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชา "ภูมิพล ฯ"
"เฉลิมพระชนม์ เฉลิมชัย ชโยฤกษ์
บายศรีเบิก ฟ้าสีทอง ผ่องเวหน
พระบุญญา พระบารมี พระฯภูมิพล
เกริกสกล ภูมิแผ่นดิน ภิญโญไทย

ธ ทรงมี ทศพิธ ราชธรรม
โครงการล้ำ เชิดชูชาติ ศาสน์ไสว
อิสริยยศ คิงออฟคิง เพริศพริ้งไกล
งามวิไล ราชกิจ พิศอัศจรรย์

อัญเชิญชัย พระไตรรัตน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิต ราชประสงค์ ทรงเสกสรรค์
จตุรพิธ พรประเสริฐ เลิศอนันต์
นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ"
อมรรัตน์ เทพกำปนาท
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)