กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗)

"ชีพนี้ขอรองบาท

บำรุงราชย์จักรีวงศ์

ชีพนี้แม้ปลิดปลง

ขอดำรงองค์ราชันย์

ดวงใจที่หมายมุ่ง

ขอผดุงพระทรงธรรม์

ภักดีไม่แปรผัน

ตราบคืนวันนิรันดร"

วันพ่อแห่งชาติ

1/12/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)