สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖)

"ห้าธันวา มหาราช ประกาศก้อง

ห้าธันวา ไทยแซ่ซ้อง สรรเสริญ

ห้าธันวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ห้าธันวา มาเชื้อเชิญ ไทยรวมใจ

ขอพระองค์ ทรงพระชนม์ ยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ ทรงสราญ สุขสดใส

ขอพระองค์ ทรงพระ พลานามัย

ขอพระองค์ เป็นหลักชัย ไทยนิรันดร์"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า วันพ่อแห่งชาติ 57

4/12/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)