สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒)

"เย็นยามเช้า เคล้าคลื่น ผืนแผ่นน้ำ

ลมพัดย้ำ ทำบัวไหว ในหนองหลวง

ตำลึงสุก ลูกแดง แบ่งเป็นพวง

ตะแบกม่วง หวงช่อ ล้อทิวา

เมฆครึ้มบัง ตั้งเค้า เข้าบังแสง

ฟ้าคงแจ้ง แสงสั่ง ไม่กังขา

เรือลำน้อย ลอยเลื่อน เคลื่อนจับปลา

สกุณา ถลาเล่น เห็นลอยลม"

Morning Exercise 2/8/47

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)